engleza pentru adulti

De ce este important să știm gramatica în limba engleză? Pentru a vorbi corect! Deci, atunci când studiem limba engleză, inevitabil ajungem la partea de gramatică și, mai exact, la partea de timpuri verbale, care trebuie studiate atât în ceea ce privește forma verbală cât și folosirea. Și, din păcate, modurile și timpurile din limba engleză nu se potrivesc cu cele din limba română. Așadar, hai să vedem cum conjugăm verbele la Future Simple (Viitorul simplu) și cum folosim acest timp în limba engleză.

Future Simple – Verb Form
 
Forma Afirmativă (Affirmative)
Atunci când conjugăm un verb la Future Simple ținem cont de faptul că folosim la toate persoanele verbul auxiliar (ajutător) WILL / ‘LL (=voi, vei, va, vom, veți, vor) urmat de verbul principal la infinitivul scurt (fără prepoziția TO)
 
Exemplu de verb conjugat la Future Simple, Affirmative, Long Form:
SB + WILL + VB
I will read = eu voi citi
you will read = tu vei citi
he will read = el va citi
she will read = ea va citi
it will read = el/ea va citi
we will read = noi vom citi
you will read = voi veți citi
they will read = ei/ele vor citi
Exemplu de verb conjugat la Future Simple, Affirmative, Short Form:
SB ‘LL + VB
I’ll read = eu voi citi
you’ll read = tu vei citi
he’ll read = el va citi
she’ll read = ea va citi
it’ll read = el/ea va citi
we’ll read = noi vom citi
you’ll read = voi veți citi
they’ll read = ei/ele vor citi
 
Forma Negativă (Negative)
Atunci când vrem să negăm o acțiune la Future Simple, folosim tot verbul auxiliar WILL, mai exact WILL NOT sau forma scurtă WON’T urmat de forma de infinitiv scurt a verbului principal. 
 
Exemplu de verb conjugat la Future Simple, Negative long form:
SB + WILL + NOT + VB
I will not read = eu nu voi citi
you will not read = tu nu vei citi
he will not read = el nu va citi
she will not read = ea nu va citi
it will not read = el/ea nu va citi
we will not read = noi nu vom citi
you will not read = voi nu veți citi
they will not read = ei/ele nu vor citi
 
Exemplu de verb conjugat la Future Simple, Negative short form:
SB + WON’T + VB
I won’t read = eu nu voi citi
you won’t read = tu nu vei citi
he won’t read = el nu va citi
she won’t read = ea nu va citi
it won’t read = el/ea nu va citi
we won’t read = noi nu vom citi
you won’t read = voi nu veți citi
they won’t read = ei/ele nu vor citi
 
Forma Interogativă (Interrogative)
Orice întrebare în limba engleză are o ordine fixă a cuvintelor și anume verbul trebuie să stea în fața subiectului. În cazul verbelor la Future Simple, în fața subiectului stă neapărat auxiliarul WILL, iar după subiect verbul principal la infinitiv.
 
Exemplu de verb conjugat la Future Simple, Interrogative:
WILL + SB + VB?
Will I read? = Voi citi eu?
Will you read? = Vei citi tu?
Will he read? = Va citi el?
Will she read? = Va citi  ea?
Will it read? = Va citi  el/ea?
Will we read? = Vom citi  noi?
Will you read? = Veți citi  voi?
Will they read? = Vor citi ei/ele?
 
Răspunsuri scurte (Short answers)
Acestea se referă la acele răspunsuri scurte, DA sau NU. În engleză, e indicat să nu spunem pur și simplu YES, ci acesta să fie urmat de subiectul-pronume și doar de verbul auxiliar WILL, iar în cazul răspunsurilor negative, NO să fie urmat de subiectul-pronume și forma scurtă de negative a auxiliarului: WON’T
 
Exemple de răspunsuri scurte la Future Simple:
YES, SB + WILL.
NO, SB + WON’T.
Yes, I will./ No, I won’t.
Yes, you will./ No, you won’t.
Yes, he will./ No, he won’t.
Yes, she will./ No, she won’t.
Yes, it will./ No, it won’t.
Yes, we will./ No, we won’t.
Yes, you will./ No, you won’t.
Yes, they will./ No, they won’t.
 
Future Simple – Uses
 
Folosim Future Simple pentru:
 • acțiuni probabile, posibile în viitor / acțiuni ce se pot întâmpla în viitor – future possible/probable actions
e.g. He will celebrate Christmas with his family. (= El va sărbători Crăciunul cu familia lui.)
 • predicții bazate pe ceea ce credem – predictions based on what we think
e.g. In 2030 we will use flying cars. (= În 2023 vom folosi mașini zburătoare.)
 • promisiuni – promises
e.g. I will love you forever! (=Te voi iubi pentru totdeauna)
 • amenințări – threats
e.g. Give me your money or I’ll kill you! (= Dă-mi banii tăi sau te omor!)
 • avertizări – warnings

e.g. If you do that again, I won’t talk to you anymore. (Dacă mai faci asta din nou, nu voi mai vorbi cu tine niciodată.)

 •  decizii luate în momentul vorbirii – on-the-spot decisions

e.g. He’s hungry. I’ll make him a sandwich. (=Îi este foame. Îi voi face un sandviș.)

 • acțiuni care se vor întâmpla cu siguranță și pe care nu le putem controla – actions which will definitely happen in the future and which we cannot control

e.g. She will be thirty next month. (=Va avea/împlini 30 de ani luna viitoare.)

Expresii de timp folosite cu Future Simple
 • tomorrow (mâine),
 • tonight (diseară),
 • next week / month / year (săptămâna/luna/anul viitor/viitoare),
 • in two days (peste două zile),
 • the day after tomorrow (poimâine),
 • soon (în curând),
 • in a week / month (într-o săptămână/lună)
 • in 2090 etc
Compară folosirea lui Be going to cu cea a lui Future Simple aici
 
Pentru explicații gramaticale pe înțelesul tău și exerciții aplicative, click aici.

Produse recomandate

Alte postari