engleza pentru adulti

De ce este important să știm gramatica în limba engleză? Pentru a vorbi corect! Deci, atunci când studiem limba engleză, inevitabil ajungem la partea de gramatică și, mai exact, la partea de timpuri verbale, care trebuie studiate atât în ceea ce privește forma verbală cât și folosirea. Și, din păcate, modurile și timpurile din limba engleză nu se potrivesc cu cele din limba română. Așadar, hai să vedem cum conjugăm verbele la Past Continuous și cum folosim acest timp în limba engleză.

Past Continuous – Verb Form
 
Orice timp verbal la aspectul Continuous se formează cu ajutorul auxiliarului TO BE + VB-ing
Forma Afirmativă (Affirmative)
 
Atunci când conjugăm un verb la Past Continuous ținem cont de conjugarea verbului auxiliar TO BE la Past Simple (WAS/WERE) și adăugăm -ING la verbul principal.
 
Reguli de adăugare -ing
 
Majoritatea verbelor primesc -ING fără a avea nicio modificare:
 • vb+ing
go – going
jump – jumping
 
 
Verbele terminate în -e, pierd acest -e și primesc -ing:
 • vb-e + ing
make – making
write – writing
 
Excepție: verbele terminate în -ee nu au nicio modificare
see – seeing
agree – agreeing
 
La verbele terminate în -y nu se întâmplă nimic, indiferent ce literă este în fața y-ului.
 • vb-y + ing
play – playing
fly – flying
 
Exemplu de verb conjugat la Past Continuous, Affirmative:
SB + WAS/WERE + VB-ING
I was walking – Eu mă plimbam
you were walking – Tu te plimbai
he was walking – El se plimba
she was walking – Ea se plimba
it was walking – El/ea se plimba
we were walking – Noi ne plimbam
you were walking – Voi vă plimbați
they were walking – Ei/ele se plimbau
 
Forma Negativă (Negative)
 
Atunci când vrem să negăm o acțiune la Past Continuous, folosim verbul auxiliar TO BE + negația NOT + verbul principal cu terminația -ING.
 
Exemplu de verb conjugat la Past Continuous, Negative:
Long form
SB + WAS/WERE + NOT + VB-ING
I was not walking – Eu nu mă plimbam
you were not walking – Tu nu te plimbai
he was not walking – El nu se plimba
she was not walking – Ea nu se plimba
it was not walking – El/ea nu se plimba
we were not walking – Noi nu ne plimbam
you were not walking – Voi nu vă plimbați
they were not walking – Ei/ele nu se plimbau
 
Short form
SB + WASN’T/WEREN’T + VB-ING
I wasn’t walking – Eu nu mă plimbam
you weren’t walking – Tu nu te plimbai
he wasn’t walking – El nu se plimba
she wasn’t walking – Ea nu se plimba
it wasn’t walking – El/ea nu se plimba
we weren’t walking – Noi nu ne plimbam
you weren’t walking – Voi nu vă plimbați
they weren’t walking – Ei/ele nu se plimbau
 
Forma Interogativă (Interrogative)
 
Orice întrebare în limba engleză are o ordine fixă a cuvintelor și anume verbul trebuie să stea în fața subiectului. În cazul verbelor la Past Continuous, în fața subiectului stă neapărat auxiliarul BE, iar după el, verbul cu terminația -ING. În acest caz, WAS/WERE nu se traduce, auxiliarul având doar rolul de a ajuta.
 
Exemplu de verb conjugat la Past Continuous, Interrogative:
WAS/WERE + SB + VB-ING?
Was I walking? – Mă plimbam eu?
Were you walking? – Te plimbai tu?
Was he walking? – Se plimba el?
Was she walking? – Se plimba ea?
Was it walking? – Se plimba el/ea?
Were we walking? – Ne plimbam noi?
Were you walking? – Vă plimbați voi?
Were they walking? – Se plimbau ei/ele?
 
 
Răspunsuri scurte (Short answers)
 
Acestea se referă la acele răspunsuri scurte, DA sau NU. În engleză, e indicat să nu spunem pur și simplu YES, ci acesta să fie urmat de subiectul-pronume și verbul auxiliar TO BE, iar în cazul răspunsurilor negative, NO să fie urmat de subiectul-pronume și forma scurtă de negativ a auxiliarului: wasn’t/weren’t.
 
Exemple de răspunsuri scurte la Past Continuous:
YES, SB + WAS/WERE.
NO, SB + WASN’T/WEREN’T.
Yes, I was. / No, I wasn`t.
Yes, you were. / No, you weren`t.
Yes, he was. / No, he wasn`t.
Yes, she was./ No, she wasn`t.
Yes, it was./ No, it wasn`t.
Yes, we were./ No, we weren`t.
Yes, you were./ No, you weren`t.
Yes, they were./ No, they weren`t.
 
Past Continuous – Uses
 
Folosim Past Continuous pentru:
 • o acțiune care a fost în desfășurare la un anumit moment din trecut (nu știm când a început și s-a terminat acțiunea)
e.g. At 1 o’clock yesterday they were having lunch. (= La ora 1 ieri ei luau prânzul)
 • a descrie două sau mai multe acțiuni care au avut loc în același timp în trecut
e.g. While he was watching television, his sisters were doing their homework . (= În timp ce el se uita la televizor, surorile lui își făceau temele.)
 • o acțiune care se afla în desfășurare în trecut și a fost întreruptă de o altă acțiune scurtă la Past Simple
e.g. I was sleeping when the phone rang. (= Dormeam când a sunat telefonul.)
 • descrierea unei atmosfere din trecut
e.g When I arrived at Ruby’s place, Ruby was playing with the cats, Clara was making a cake and Brian and Jeremy were discussing politics. (= Când am ajuns acasă la Ruby, Ruby se juca cu pisicile, Clara făcea o prăjitură, iar Brian și Jeremy discutau despre politică.)
 
Expresii de timp folosite cu Past Continuous
 • while (=în timp ce)
 • when (=când)
 • as (=în timp ce)
 • the moment that (=în momentul în care) etc.
Pentru explicații gramaticale pe înțelesul tău, click aici

Produse recomandate

Alte postari