engleza pentru adulti
Atunci când studiem limba engleză, inevitabil ajungem la partea de gramatică și, mai exact, la partea de timpuri verbale, care trebuie studiate atât în ceea ce privește forma verbală cât și folosirea. Și, din păcate, modurile și timpurile din limba engleză nu se potrivesc cu cele din limba română.
 
Așadar, hai să vedem cum conjugăm verbele la Present Continuous și cum folosim acest timp în limba engleză.
 
Present Continuous – Verb Form
Orice timp verbal la foma Continuous se formează cu ajutorul auxiliarului TO BE + VB-ing
 
Forma Afirmativă (Affirmative)
Atunci când conjugăm un verb la Present Continuous ținem cont de conjugarea verbului auxiliar TO BE la Present Simple și adăugăm -ING la verbul principal.
 
Reguli de adăugare -ing
 
Majoritatea verbelor primesc -ING fără a avea nicio modificare:
 • vb+ing
go – going
jump – jumping
 
Verbele terminate în -e, pierd acest -e și primesc -ing:
 • vb-e + ing
make – making
write – writing
exceptie: verbele terminate în -ee nu au nicio modificare
see – seeing
agree – agreeing
 
La verbele terminate în -y nu se întâmplă nimic, indiferent ce literă este în fața y-ului.
 • vb-y +i ng
play – playing
fly – flying
 
Exemplu de verb conjugat la Present Continuous, Affirmative:
Long form
SB + AM/ARE/IS + VB-ING
I am reading = eu citesc
you are reading = tu citești
he is reading = el citește
she is reading = ea citește
it is reading = el/ea citește
we are reading = noi citim
you are reading = voi citiți
they are reading = ei/ele citesc
 
Short form
SB + AM/ARE/IS + VB-ING
I’m reading = eu citesc
you’re reading = tu citești
he’s reading = el citește
she’s reading= ea citește
it’s reading = el/ea citește
we’re reading = noi citim
you’re reading = voi citiți
they’re reading = ei/ele citesc
 
 
Forma Negativă (Negative)
Atunci când vrem să negăm o acțiune la Present Continuous, folosim verbul auxiliar TO BE + negația NOT + verbul principal cu terminația -ING.
 
Exemplu de verb conjugat la Present Continuous, Negative:
Long form
SB + AM/ARE/IS + NOT + VB-ING
I am not reading = eu nu citesc
you are not reading = tu nu citești
he is not reading = el nu citește
she is not reading = ea nu citește
it is not reading = el/ea nu citește
we are not reading = noi nu citim
you are not reading = voi nu citiți
they are not reading = ei/ele nu citesc
 
SB + ‘M NOT/AREN’T/ISN’T + VB-ING
I‘m not reading = eu nu citesc
you aren’t reading = tu nu citești
he isn’t reading = el nu citește
she isn’t reading = ea nu citește
it isn’t reading = el/ea nu citește
we aren’t read = noi nu citim
you aren’t reading = voi nu citiți
they aren’t reading = ei/ele nu citesc
 
Forma Interogativă (Interrogative)
Orice întrebare în limba engleză are o ordine fixă a cuvintelor și anume verbul trebuie să stea în fața subiectului. În cazul verbelor la Present Continuous, în fața subiectului stă neapărat auxiliarul BE, iar după el, verbul cu terminația -ING. În acest caz, AM/ARE/IS nu se traduce, auxiliarul având doar rolul de a ajuta.
 
Exemplu de verb conjugat la Present Continuous, Interrogative:
AM/ARE/IS + SB + VB-ING?
Am I reading? = Citesc eu?
Are you reading? = Citești tu?
Is he reading? = Citește el?
Is she reading? = Citește ea?
Is it reading? = CItește el/ea?
Are we reading? = Citim noi?
Are you reading? = Citiți voi?
Are they reading? = Citesc ei/ele?
 
Răspunsuri scurte (Short answers)
Acestea se referă la acele răspunsuri scurte, DA sau NU. În engleză, e indicat să nu spunem pur și simplu YES, ci acesta să fie urmat de subiectul-pronume și verbul auxiliar TO BE, iar în cazul răspunsurilor negative, NO să fie urmat de subiectul-pronume și forma scurtă de negative a auxiliarului: ‘M NOT/AREN’T/ISN’T.
 
Exemple de răspunsuri scurte la Present Continuous:
YES, SB + AM/ARE/IS.
NO, SB + ‘M NOT/AREN’T/ISN’T.
Yes, I am./ No, I’m not.
Yes, you are./ No, you aren’t.
Yes, he is./ No, he isn’t.
Yes, she is./ No, she isn’t.
Yes, it is./ No, it isn’t.
Yes, we are./ No, we aren’t.
Yes, you are./ No, you aren’t.
Yes, they are./ No, they aren’t.
 
Present Continuous – Uses
 
Folosim Present Continuous pentru:
 • acțiuni care se întâmplă în momentul vorbirii sau în jurul momentului vorbirii.
e.g. He is going to work by train today. (action happening around the moment of speaking)
e.g. You are reading this article now. (action happening at the moment of speaking)
 • acțiuni temporare
e.g. I am working in London this year. (temporary action)
 • cu always pentru a arăta că o acțiune repetată este deranjantă
e.g. He is always calling me late at night! I cannot sleep because of that. (irritating action)
 • pentru acțiuni viitoare ca parte a unui plan personal deja stabilit
e.g. I am going to the seaside in August. (personal plan)
 
Expresii de timp folosite cu Present Continuous
 • now, right now, just now,
 • at the moment, in this moment
 • at 10 o’clock,
 • today, tonight,
 • this week/month/year/May/Saturday/summer,
 • these days/weeks/months/years,
 • tomorrow, next Monday/April/spring/month/week/year etc
Pentru explicații gramaticale pe înțelesul tău, click aici.

Peste 100 de Review-uri
de 5 Stele

5-stars-white

Evaluat cu 5/5 de peste 100 de cursanți

Produse recomandate

Alte postari