engleza pentru adulti
Atunci când studiem limba engleză, inevitabil ajungem la partea de gramatică și, mai exact, la partea de timpuri verbale, care trebuie studiate atât în ceea ce privește forma verbală cât și folosirea. Și, din păcate, modurile și timpurile din limba engleză nu se potrivesc cu cele din limba română.
 
Așadar, hai să vedem cum conjugăm verbele la Present Simple și cum folosim acest timp în limba engleză.
 
Present Simple – Verb Form
 
Forma Afirmativă (Affirmative)
Atunci când conjugăm un verb la Present Simple ținem cont de faptul că pentru persoanele I, you, we, they verbul are acceași formă ca și infinitivul (e.g. I go, you come, we sleep, they enjoy), iar pentru persoana a III-a singular se adaugă terminația -s/-es la verbe (e.g. he goes, she comes, it sleeps).
 
Reguli de adăugare -s sau -es
 
Majoritatea verbelor primesc -s:
 • work-works
 • smile – smiles
 • listen – listens
 
Verbele terminate în -ss, -sh, -ch, -z, -o primesc -es:
 • dress – dresses
 • wash – washes
 • watch – watches
 • buzz – buzzes
 • do – does
 
La verbele terminate în -y există două situații:
– când înaintea lui y este vocală se adaugă pur și simplu -s:
 • play – plays
– când înaintea lui y este o consoană, y-ul se transformă în i și se adaugă -es:
 • fly – flies
Exemplu de verb conjugat la Present Simple, Affirmative:
SB + VB- s/es*
I read = eu citesc
you read = tu citești
he reads = el citește
she reads = ea citește
it reads = el/ea citește
we read = noi citim
you read = voi citiți
they read = ei/ele citesc
 
Forma Negativă (Negative)
Atunci când vrem să negăm o acțiune la Present Simple, folosim verbul auxiliar TO DO, mai exact DO NOT sau forma scurtă DON’T pentru persoanele I, you, we, they și DOES NOT respectiv DOESN’T pentru he, she, it. În ultimul caz, dacă am pus -es la auxiliarul DO, folosim forma de infinitiv după această negație, deci nu se mai adaugă -s/-es și la verbul principal.
 
Exemplu de verb conjugat la Present Simple, Negative long form:
SB + DO/DOES* + NOT + VB
I do not read = eu nu citesc
you do not read = tu nu citești
he does not read = el nu citește
she does not read = ea nu citește
it does not read = el/ea nu citește
we do not read = noi nu citim
you do not read = voi nu citiți
they do not read = ei/ele nu citesc
 
Exemplu de verb conjugat la Present Simple, Negative short form:
SB + DON’T/DOESN’T* + VB
I don’t read = eu nu citesc
you don’t read = tu nu citești
he doesn’t read = el nu citește
she doesn’t read = ea nu citește
it doesn’t read = el/ea nu citește
we don’t read = noi nu citim
you don’t read = voi nu citiți
they don’t read = ei/ele nu citesc
 
Forma Interogativă (Interrogative)
Orice întrebare în limba engleză are o ordine fixă a cuvintelor și anume verbul trebuie să stea în fața subiectului. În cazul verbelor la Present Simple, în fața subiectului stă neapărat auxiliarul DO pentru persoanele I, you, we, they, respectiv DOES în fața persoanelor he, she, it. În acest caz, DO/DOES nu se traduce, auxiliarul având doar rolul de a ajuta.
 
Exemplu de verb conjugat la Present Simple, Interrogative:
DO/DOES* + SB + VB?
Do I read? = Citesc eu?
Do you read? = Citești tu?
Does he read? = Citește el?
Does she read? = Citește ea?
Does it read? = CItește el/ea?
Do we read? = Citim noi?
Do you read? = Citiți voi?
Do they read? = Citesc ei/ele?
 
Răspunsuri scurte (Short answers)
Acestea se referă la acele răspunsuri scurte, DA sau NU. În engleză, e indicat să nu spunem pur și simplu YES, ci acesta să fie urmat de subiectul-pronume și verbul auxiliar DO/DOES, iar în cazul răspunsurilor negative, NO să fie urmat de subiectul-pronume și forma scurtă de negative a auxiliarului: DON’T/DOESN’T
 
Exemple de răspunsuri scurte la Present Simple:
YES, SB + DO/DOES*.
NO, SB + DON’T/DOESN’T*.
Yes, I do./ No, I don’t.
Yes, you do./ No, you don’t.
Yes, he does./ No, he doesn’t.
Yes, she does./ No, she doesn’t.
Yes, it does./ No, it doesn’t.
Yes, we do./ No, we don’t.
Yes, you do./ No, you don’t.
Yes, they do./ No, they don’t.
 
Present Simple – Uses
 
Folosim Present Simple pentru:
 • acțiuni repetate, obișnuite, zilnice
e.g. He goes to work by train every morning. (daily routine)
e.g. We don’t usually visit our grandparents at weekends. (habitual action)
 • acțiuni permanente
e.g. I work for a multinational company. (permanent action)
 • adevăruri general-valabile (legi ale naturii)
e.g. The sun sets in the west. (general truth, law of nature)
 • pentru acțiuni viitoare ca parte a unui program oficial
e.g. The plane to London takes off at 9 p.m.
 
Expresii de timp folosite cu Present Simple
 • every (every day/week/month/year/July/summer/Monday),
 • on Sunday(s),
 • at 10 o’clock,
 • in the morning/evening/afternoon, at night/noon,
 • at the weekend etc
Adverbe de frecvență folosite cu Present Simple
 • always,
 • usually,
 • often,
 • sometimes,
 • seldom,
 • rarely,
 • hardly ever,
 • never,
 • generally,
 • occasionally,
 • normally etc.
Dacă expresiile de timp stau la sfârșitul propozițiilor, putând fi puse chiar și la început, adverbele de frecvență au reguli clare.
Ele stau:
a) Înaintea verbului principal
e.g. I always go to the seaside in summer.
e.g. He doesn’t seldom walk to work.
e.g. Can we always rely on them?
b) După verbul TO BE
e.g. I am always here for you.
 
Pentru explicații gramaticale pe înțelesul tău, click aici.

Produse recomandate